Makelaar zoekt nieuwe campingexploitant en erfpacht moet zaken in de hand houden

LEMMER – Het college van burgemeester en wethouders wil dat een nieuwe exploitant van de camping aan de Plattedijk dit in erfpacht doet. Dit betekent dat degene die de camping overneemt, de grond dus niet in eigendom krijgt. Voor het selecteren van een nieuwe exploitant schakelt het college een gespecialiseerde makelaar in. B&W wil alle grond uitgeven in exploitatie. Dat is 5,2 hectare. Als er toch een aquaduct komt, gaat daar een stuk van af van 0,3 hectare.

“Volledig toeristisch”

Door Van der Reest Advies is onderzocht welke vormen van exploitatie van de camping realistisch en haalbaar zijn. Zij vond overigens ook dat de huidige camping geen bestaansrecht meer heeft en veegde de argumenten van de huidige campinggasten die wilden blijven allemaal van tafel. Er zijn verschillende scenario’s in beeld gebracht, waaronder verkoop en erfpacht. Bij erfpacht blijft de gemeente eigenaar van de grond en kan het college aangeven wat de uitgangspunten zijn. De nieuwe exploitant mag zelf weten hoe hij de camping inricht, maar voorwaarde is wel dat deze “volledig toeristisch wordt en een mix aanbiedt van camperplaatsen, toeristisch kamperen en verhuuraccommodaties”. Het ontwerp wordt eerst aan het college voorgelegd. Volgens de stukken zijn er voldoende gegadigden die dit willen.

Voldoende gegadigden

En die naast de pacht van het camping ook de afkoopsom van zo’n 6 ton willen neertellen die nodig is voor het uitkopen van de huidige gasten. Daarvan is een deel overigens al verdwenen, de rest mag dit seizoen nog gewoon op de camping staan. In eerste instantie zouden zij voor dit seizoen geen stageld hoeven te betalen, maar later bepaalde de gemeenteraad toch dat ze in ieder geval nog de helft moesten ophoesten. Kosten voor het gebruik van voorzieningen, gas, water, elektra enzovoorts blijven gedurende het hele jaar ook voor rekening van de huurder.

B&W wil wel dat er op de nieuwe camping wordt ingespeeld op nieuwe trends en behoeften. Frans Veltman, wethouder toerisme en recreatie:“De inrichting van de camping moet een aanvulling zijn op het huidige aanbod in de omgeving. Om de procedure transparant te laten verlopen, heeft het onze voorkeur om bij de keuze van een nieuwe exploitant een gespecialiseerde makelaar in te schakelen”.

Planning besluitvorming en laatste seizoen
Planning is dat de gemeenteraad na de zomer vergadert over het collegevoorstel over de toekomstige exploitatie van camping Lemmer. Het grootste deel van de vaste campinggasten verblijft dit seizoen nog op de camping. De contracten zijn per 1 november 2021 beëindigd. Alle vaste campinggasten ontvangen een vergoeding voor het leeg maken van hun plek. Volgend jaar wordt gestart met de herinrichting.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!