Lidl wel of niet naar de Polle

LEMMER – De gemeente wil geen verhuizing van de Lidl naar de Polle 14 en 15 in Lemmer. Wie het niet eens is met de gemeente op dit punt kan dit schriftelijk of digitaal melden bij De Fryske Marren zo staat te lezen op de website van de gemeente.

‘De gemeente is van plan een omgevingsvergunning te weigeren voor het verbouwen en gebruiken van het bedrijfspand en de gronden op de percelen Polle 15 en 14 te Lemmer voor een supermarkt,’ schrijft ze.

Bent u het niet eens met deze weigering?
Wie het niet eens is met de gemeente kan de volgende procedure volgen zo staat op de site te lezen: Gedurende de termijn van inzage kan een ieder tegen zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen een zienswijze kenbaar maken.
Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan B en W van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.
Digitaal kan ook: info@defryskemarren.nl (onder vermelding van: OV 20150480/2111413). Voor een mondelinge zienswijze of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 14 05 14.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Joure en op de servicepunten Balk en (Vissersburen) in Lemmer.
Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
Hierbij de link van gemeente DFM:

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!