‘Lichtend Voorbeeld’

Op 7 oktober 2019 is de notitie “Lichtend Voorbeeld” aan Klimaat Wethouder Frans Veltman aangeboden door Wietze de Haan namens de PvdA Fractie DFM

DFM – In het klimaatakkoord van Parijs 2020-2050 zijn afspraken gemaakt die ons verplichten na te denken over hoe om te gaan met het klimaat, de energie, het milieu en een duurzame samenleving ook in onze gemeente, dit om onze planeet leefbaar te houden voor de toekomstige generaties en wordt van de (gemeentelijke) overheid, verwacht maatregelen te nemen om ons te beschermen tegen de gevolgen van bv. de klimaat-verandering en het energievraagstuk.
In het coalitieprogramma “De takomst temjitte” van CDA ,VVD, PvdA en GroenLinks, staat een duidelijke doelsteling.
“In deze Raadsperiode moeten wij als gemeente invulling gegeven hebben aan onze lokale energiestrategie. In de transitie naar een meer duurzame samenleving is draagvlak onmisbaar want samen moeten we het doen.”
Reden voor ons als PvdA-Fractie van de gemeente De Fryske Marren, haar ideeën om te komen tot een nog meer duurzame gemeente, aan het College van de gemeente aan te bieden.
In de Notitie “Lichtend Voorbeeld” wordt een 10-puntenplan aan het College van de gemeente de Fryske Marren voorgelegd.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!