Lemster Rien krijgt een dijkje

LEMMER – Wetterskip Fryslân start vanaf 20 september met de aanleg van een baggerdepot langs de Lemster Rien bij Lemmer. In de tweede helft van oktober begint het waterschap met het uitbaggeren van de vaart. Het baggerdepot wordt dan gebruikt om de bagger in op te slaan. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2021.

Wetterskip Fryslân beheert de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Lemster Rien. De wateraan- en -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna.

Hekkelen en aanleg baggerdepot

Op dinsdag 14 september zijn de voorbereidingen voor het baggeren gestart. Het waterschap is begonnen met het verwijderen van de planten uit de Lemster Rien. Dit hekkelen gebeurt met een grote kraan vanaf de waterkering naast de vaart. Vanaf 20 september legt Wetterskip langs de oostkant van de Lemster Rien een baggerdepot van circa 5 hectare voor het opslaan van de bagger aan. Van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) wordt een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen gemaakt. Zo kan de bagger worden opgeslagen.

Baggeren Lemster Rien

Na de aanleg van het baggerdepot gaat Wetterskip de Lemster Rien tussen Lemmer en Oosterzee langs de snelweg A6 over een lengte van 4,5 kilometer baggeren. Het waterschap verwijdert ongeveer 17.000 m3 bagger uit de vaart. De baggerspecie wordt met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar het baggerdepot getransporteerd en daar in het depot gespoten. In het depot van 5 hectare zal ongeveer 17.000 m3 bagger worden opgeslagen.

Grasland na twee jaar

Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in en wordt het na één jaar enkele keren omgezet om het indrogen te bevorderen. Na ongeveer twee jaar maakt het waterschap de ingedroogde bagger (inmiddels grond) weer vlak en wordt de teelaarde (uit de dijkjes) op de ingedroogde bagger gebracht. Daarna wordt het opnieuw ingezaaid met gras.

Kosten

Aannemer Verboon Maasland voert het baggerproject namens Wetterskip Fryslân uit. De totale investering van het werk bedraagt 248.000 euro.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!