Koninklijke Onderscheiding voor Sandra

LEMMER – Op zaterdag 21 september heeft mevrouw Ormiladewie (Sandra) Roza-Jethoe, geboren 8-12-1959, uit Lemmer een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zij is daarmee Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versiersel werd opgespeld door burgemeester Veenstra op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer.

Stichting Platform levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân
Vanaf 1992 is mevrouw Roza actief als vicevoorzitter en vanaf 2006 tot op heden als voorzitter bij de Stichting Platform levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (hierna Kleurrijk Fryslân). Vanaf de oprichting van Kleurrijk Fryslân was ze al lid. Ze is een bestuurder, die zowel leiding kan geven als ook het uitvoerende werk oppakt. Ze leidt de vergaderingen van het dagelijks en van het algemeen bestuur en van de vrijwilligersbijeenkomsten van Kleurrijk Fryslân, de zgn. Werkplaats Kleurrijk Fryslân. Sandra coördineert de redactie en vormgeving van de website www.kleurrijkfryslan.nl, van de digitale nieuwsbrief van Kleurrijk Fryslân en van de folders en ander beeldmateriaal. Gedurende haar voorzitterschap heeft ze de volgende projecten kunnen ontwikkelen en versterken: Kleurrijk Vieren, Kleurrijke Wandelingen langs moskee, synagoge, kerk en tempel, Fryslân in Dialoog, Conferenties, Kleurrijk koken en Kleurrijk Café. Daarnaast steekt Sandra vele uren in het vergaderen met het bestuur, het dagelijks bestuur en de diverse werkgroepen en commissies.

Kleurrijk Vieren
Sinds 2011 tot op heden is mevrouw Roza actief als coördinator bij Kleurrijk vieren. Ze coördineert de voorbereiding en de uitvoering van Kleurrijk Vieren. Ook regelt ze de publiciteit voorafgaande aan het evenement. Ze legt maanden van tevoren contacten met voorgangers en vrijwilligers. Zij maakt met de ontvangende gemeenschap afspraken over de te gebruiken ruimte. Het programma, de uit te spreken teksten en spreuken en eventuele liedteksten wordt elke keer weer tot een Kleurrijk programmaboekje verwerkt door haar. Ook begeleidt ze als gespreksleider de bijeenkomsten van Kleurrijk Vieren, zorgt ze voor attenties voor verschillende medewerkers en regelt/verzorgt ze de catering.

Bevrijdingsestafette Wageningen-Leeuwarden
Mevrouw Roza is vanaf 2006 tot op heden actief als lid van de werkgroep m.b.t. de Bevrijdingsestafette Wageningen-Leeuwarden. Naast lid van de werkgroep is ze verzorger van het kinderprogramma op 4 mei en chauffeur van de volgbusjes op 5 mei. Elk jaar zorgt ze ervoor dat de lopers weer veilig terug in Leeuwarden komen. Op 5 mei brengt ze het bevrijdingsvuur naar het terrein van het Bevrijdingsfestival Fryslân. Ook helpt ze mee met de praktische zaken zoals de inkoop van de materialen en het laten maken van metalen standaards voor de fakkels.

Peuterspeelzaal ‘Het Kraaiennest’
Vanaf 1985 tot en met 2003 is mevrouw Roza als vrijwilliger actief als leidinggevende en hoofdleidster bij Peuterspeelzaal ‘Het Kraaiennest’ in Lemmer. Hier was zij o.a. verantwoordelijk voor de dagopvang van kinderen van 0 t/m 4 jaar. Ook zorgde ze ervoor dat de leiding door middel van cursussen professioneel aan de slag kon. Ook zette de peuterspeelzaal op, organiseerde en leidde ze bijeenkomsten voor de leidsters, zorgde ze voor vervanging, hield ze de wachtlijst bij en bewaakte het beleid van de peuterspeelzaal. Daarnaast begeleidde ze stagiaires en leiders, deed ze administratieve en financiële werkzaamheden, organiseerde en leidde ze ouderavonden en onderhield ze interne en externe contacten.

Basisonderwijs De Meerpaal
Van 1987 t/m 2011 was mevrouw Roza lid van de OR en MR van OBS de Meerpaal en Lemmer.
Vanuit haar functie binnen de OR was ze heel nauw betrokken bij het reilen en zeilen op de school. Zij is degene die ervoor heeft gezorgd dat er een nauwe samenwerking ontstond tussen OBS de Meerpaal en Peuterspeelzaal ‘Het Kraaiennest’. Ook heeft ze geregeld dat er een zogenaamde buurtmoeder actief was die bij gezinnen waarbij Nederlands de tweede taal was langsging om voor te lezen en spelletjes te doen voor de taal en sociale ontwikkeling.
Haar rol binnen de MR was vooral die van kritische ouder. Ook voor praktische dingen, schoolreizen, schoolkampen, organisatie laatste schooldag, Sinterklaas en Kerstviering kon er altijd een beroep op haar worden gedaan.

Mentor Programma Friesland
Sinds 1998 tot op heden is mevrouw Roza mentor bij Mentor Programma Friesland. Ze is daarmee onderdeel van het eerste netwerk mensen die de waarde van rolmodel schap en coaching voor jongeren herkenden en daarin wilden investeren.
Vanaf dat moment biedt ze een luisterend oor, advies en coaching aan jongeren uit het mbo en hbo, op basis van haar eigen levens- en werkervaring.

Zuyderzee Lyceum
Van 1996 tot 2011 was ze actief als lid OR/MR/GMR bij het Zuyderzee College (nu Zuyderzee Lyceum). Vanuit haar functie als OR lid organiseerde en werkte ze mee aan allerhande activiteiten. Als MR lid hielp ze mee met het beleid van het bestuur. Verder was zij GMR lid en dacht mee over school overstijgende zaken. Ze was altijd goed op de hoogte van de gang van zaken, van de mogelijkheden en de wenselijkheden en leverde daardoor vaak een wezenlijke bijdrage aan de besluitvorming bij het Zuyderzee Lyceum.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!