Joop Meijer nam initiatief voor korfbalpalen bij basisscholen

Joop zijn korfbalclub is erg actief en hoopt natuurlijk dat veel meer mensen de sport gaan spelen door de paal bij de scholen.

LEMMER – Diverse scholen in de hele gemeente De Fryske Marren krijgen deze maand nog een eigen korfbalpaal. Dit initiatief komt van Joop Meijer uit Lemmer. Hij kwam met het plan en zorgde er voor dat het veel breder werd opgepakt. Op 26 mei is de onthulling van de eerste op de school in Oudega. Die in Lemmer volgen later. Het plaatsen van al deze palen maakt deel uit van het sportakkoord en daarmee willen de gemeente, maar ook de korfbalverenigingen zorgen voor meer beweging onder jongeren.

Lemmer neemt het voortouw

Het initiatief kwam 1,5 jaar geleden van Joop Meijer die daar bestuurslid is van de korfbalvereniging. Elk jaar zet deze vereniging een schoolkorfbaltoernooi op, maar de kinderen waren de sport vaak niet machtig.

Clinic

Daarom werd vooraf altijd een clinic aangeboden. Maar zo vonden ze bij de korfbalvereniging in Lemmer, waarom niet op elke school een korf neerzetten zodat iedereen elke dag naar hartenlust kan oefenen? Joop opperde het plan bij de gemeente en vroeg om budget, maar het sportbedrijf gaf aan dat het groter opgezet moest worden. Daarom zocht hij contact met de andere korfbalclubs  Harich, DTG en SC Joure in de gemeente. In gesprek met elkaar, bepaalden ze dat het dan gemeentebreed zou worden opgepakt. De clubs en de scholen waren allemaal enthousiast over het voornemen.

Aanvraag

Vervolgens hebben de verenigingen met elkaar een aanvraag ingediend om 14 schoolkorfbal palen te mogen plaatsen op verschillende basisscholen in De Fryske Marren. De gemeente gaf daar akkoord voor en op vrijdag 26 mei wordt de eerste schoolkorfbalpaal geplaatst bij de basisschool in Oudega. Dat wordt op een feestelijke manier gedaan, waarbij ook een wethouder aanwezig zal zijn. Daarna worden op alle andere 13 scholen in de gemeente de korfbalpaal geplaatst. Joop geeft aan dat dit nog maar de eerste ronde is: er is door scholen voor een tweede ronde ook al aangegeven dat zij graag zo’n korfbalpaal op het terrein willen hebben. “En wie weet komen er ook nog wel andere plaatsen waar ze zouden passen?”

Filmpjes

Het leuke is verder dat bij elke paal een QR code komt te hangen die dan gescand kan worden. Met de code kunnen de kinderen verschillende filmpjes zien met daarin oefeningen en de uitleg over het korfbalspel door korfballers uit hun eigen buurt. Elke korfbalvereniging heeft leden bereid gevonden om op deze film te komen waardoor elke vereniging ook goed onder de aandacht komt. Met dit project hopen de korfbalverenigingen het korfbalvirus in de gemeente te verspreiden en hoopt ze dat er weer meer leden zich aansluiten bij de verenigingen. Door de corona is dat ledenaantal bij veel clubs drastisch gedaald, terwijl sporten zo belangrijk is voor jeugd en volwassenen. De paal staat er daarnaast ook voor veel plezier. „Wat is er nu leuker dan op het eigen schoolplein te mogen schieten op de korf,” zegt Joop daarover.

Scholen

Op vrijdag 26 mei om 11.00 uur wordt de eerste korfbalpaal feestelijk geplaatst bij basisschool ABBS De Fluessen in Oudega. De andere korfbalpalen worden de komende weken geplaatst bij OBS De Brêge in Scharsterbrug, OBS ’t Swannestee in Langweer, OBS Westermarskoalle in Joure, IKC St. Mattheüsschool in Joure, katholieke basisschool It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga, IKC De Arke in Lemmer, OBS Tweespan in Lemmer, Daltonschool Sint Jozef in Lemmer, OBS De Meerpaal in Lemmer, Ludgerusschool in Balk, Daltonschool ’t Hazzeleger in Balk, CBS De Wâlikker in Oudemirdum en KBS De Ferbining in Nijemirdum.

 

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!