Jan Martin Wijnsma directeur/bestuurder van Tjongerschans

De Raad van Commissarissen (RvC) van Tjongerschans B.V. (onderdeel van Zorgpartners Friesland) heeft Jan Martin Wijnsma per 1 november 2018 benoemd tot directeur/bestuurder van Tjongerschans.
Jan Martin (oud Lemster) was sinds maart van dit jaar interim-bestuurder van het ziekenhuis.

Zijn benoeming was voor de periode van een jaar, maar op basis van zowel de eigen ervaringen van de RvC als van de uitkomsten van een tussenevaluatie van de RvC met (delegaties van) de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, het MT en de medische besturen (VMS, MSB en VMSL) heeft de RvC besloten die periode van een jaar niet af te wachten en Jan Martin Wijnsma reeds nu te benoemen tot directeur/bestuurder van Tjongerschans voor onbepaalde tijd.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!