Interessante lezing in de bibliotheek

INGEZONDEN – De dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei liggen al weer achter ons.
Opdat wij niet vergeten! Vorig jaar april is er in Gorredijk een zeer interessant boek gepresenteerd, waarbij ook ik een aantal inleidende woorden mocht uitspreken.
Aan dat boek, getiteld ‘Communistisch Verzet in Friesland 1925-1945’ , is door de schrijver Chris Beuker jarenlang gewerkt. Na de bevrijding in 1945 verdween het communistisch verzet al spoedig naar de achtergrond, ook in Friesland. Het is de verdienste van de schrijver dat hij met zijn boek deze leemte in de geschiedschrijving opvult. Hij besteed uitvoerig aandacht aan de beweegredenen van de communisten om direct na de bezetting in de illegaliteit te gaan.

Ook en vooral de lange voorgeschiedenis van strijd van de veenarbeiders en werklozen in Friesland wordt in het boek beschreven; ook Lemmer komt aan bod met bekende plaatsgenoten. De schrijver Chris Beuker geeft hierover op woensdagavond 16 mei een lezing in de bibliotheek van Lemmer aan de Albert Koopmanstraat.
De lezing is van half acht tot half tien en kost €5.-; voor leden van de bibliotheek €3,50.
Ook voor hen die belangstelling hebben voor de (sociale) geschiedenis van Friesland en van Lemmer en omstreken, is dit een prachtige gelegenheid.
Er zijn nog toegangskaarten.
Rinze Visser

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!