Inspraakavonden over Friese IJsselmeerkust

LEMMER – Voor de komende 30 jaar zijn wensen en ambities geformuleerd voor de Friese IJsselmeerkust. Deze wensen en ambities zijn in samenwerking met provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip tot stand gekomen. Tijdens vier inspraakavonden komen deze wensen en ambities verder aan bod. Ook staan de avonden in het teken van projecten die in voorbereiding zijn. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Nieuwe initiatieven?

Alhoewel 2050 nog ver weg lijkt, komt de uitvoering dichterbij. Aan bijvoorbeeld de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk wordt al gewerkt. Daarnaast staan voor de komende jaren onder andere het aanleggen van nieuwe fietsroutes en wandelpaden, het verbeteren van plekken voor watersporters en kitesurfers en optimaal beleven van cultureel erfgoed op de planning. Tijdens de bijeenkomsten wordt gekeken of de wensen en ambities actueel en volledig zijn en of er misschien nieuwe initiatieven zijn die nog meegenomen kunnen worden in de projecten. Daarnaast staat de avond in het teken van de vraag wat er nodig is om de initiatieven uit te voeren. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden via e-mail
De inspraakavonden vinden online plaats van 19.30 tot 22.00 uur. Voor Lemmer en omgeving is dat op donderdag 3 februari. Wie liever voor een andere omgeving wil aanhaken kan dat doen op:  voor Stavoren en omgeving: dinsdag 25 januari, voor Makkum en omgeving: donderdag 27 januari, voor Workum en omgeving: woensdag 2 februari. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl. Onder vermelding van de datum waarop men wil aansluiten.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!