Hier kan een paragnost jou mee helpen

Als je antwoorden zoekt over beslissingen ten aanzien van het aanvaarden van een baan, het in zee gaan met een partner die je ten huwelijk heeft gevraagd, het laten uitvoeren van een operatie, vragen uit het verleden, of wanneer je op zoek bent naar iemand, kun je naar een paragnost gaan. Je moet dan wel op zoek naar een paragnost die gespecialiseerd is in jouw problemen. Dan is het nog steeds de vraag of je een tevredenstellend antwoord krijgt. Want een paragnost haalt zijn informatie uit signalen die hij uit het universum ontvangt en heeft verder geen invloed op welke signalen hij of zij zal gaan ontvangen.

Heden en verleden

De belangstelling voor paragnosten speelt vooral bij mensen die ervan overtuigd zijn dat er een relatie is tussen het verleden, het heden en de toekomst. Zij zijn ervan overtuigd dat ze een vorig leven hebben gehad, of dat personen die al niet meer in leven zijn invloed kunnen hebben op hun leven. Met een bezoek aan een paragnost kan worden geprobeerd om te ontdekken of er inderdaad iets is, en op welke wijze je je beslissingen daardoor moet laten beïnvloeden. Paragnosten zijn ontvankelijk voor de signalen in het universum.

Hulpmiddelen

De manier waarop paragnosten signalen opvangen verschilt per geval. Hun unieke gave is dat zij die signalen kunnen vertalen van sterrenbeelden naar voor ons begrijpelijke informatie. Vaak wordt daar een voorwerp bij gebruikt. Er zijn paragnosten die hun informatie het beste kunnen vertalen met behulp van tarotkaarten. Anderen maken gebruik van een pendel. Runen- en Lenormandkaarten zijn ook veel gebruikte hulpmiddelen. Aan die hulpmiddelen kunnen geen magische krachten worden toegeschreven. Ze dienen uitsluitend als hulpmiddel voor de paragnost, die de informatie uit het universum via sterrenbeelden interpreteert.

Overeenkomsten in vraagstelling

Ondanks dat iedereen met eigen vragen zit, worden er door de klanten van een paragnost vaak hetzelfde soort vragen gesteld. Veel mensen willen graag weten of ze nog een nieuwe liefde zullen vinden. Ook het vinden van een nieuwe baan is een onderwerp waarvoor aan paragnosten vaak hulp wordt gevraagd. Mensen die al een partner hebben willen graag weten of ze binnen afzienbare termijn ten huwelijk worden gevraagd. Stellen met een grote kinderwens wenden zich vaak tot een paragnost met de vraag of ze in verwachting zullen raken. Een meer algemene vraag die vaak voorbij komt, is dat mensen willen weten of ze op de goede weg zijn.

Contact met een paragnost

Het is beslist niet noodzakelijk om op bezoek te gaan bij een paragnost om je vraag te kunnen stellen, maar de kans op een duidelijk antwoord is dan groter. De paragnost moet in elk geval met je kunnen praten en vervolgvragen kunnen stellen. Het is ook goed mogelijk om telefonisch contact te zoeken of via een online chat.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!