Het mooiste staat natuurlijk in Lemmer

Overhandiging van It Gouden Haske door ds Johan Heegsma aan de wethouders De Jong en Veltman en aan Piet Zantman van Oud Lemmer.

LEMMER – Wij Lemsters wisten het natuurlijk al lang, maar het mooiste monument van gemeente De Fryske Marren is de Lemster sluis. Dat is bekend geworden op 10 september. Toen werd het Gouden Haske uitgereikt, de prijs voor it moaiste monumint fan de Fryske Marren.

Het sluis-complex werd aan het eind van de 19e eeuw gebouwd als zeesluis maar functioneert nu vooral voor de recreatievaart. De uitreiking vond plaats in De Oerdracht in Joure tijdens een speciaal symposium ter gelegenheid van het 10-jarige jubileum van de Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed De Fryske Marren.

Monumenten onder aandacht van breed publiek

De werkgroep spant zich al 10 jaar in om een mooi programma voor de Open Monumentendag aan te bieden. Het uitgangspunt daarbij is de schat aan monumenten in de Fryske Marren onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
Sinds 2017 organiseert de werkgroep ook de aanwijzing van het mooiste monument van het jaar. Door vertegenwoordigers van de burgers en de leden van de werkgroep worden Rijks- en Gemeentemonumenten genoemd die van grote waarde worden geacht. Dit jaar werden er 22 monumenten aangedragen. Een jury onder voorzitterschap van Wytze Bouma kreeg de opdracht uit dit aanbod er een te kiezen waar dit jaar het kunstwerk It Gouden Haske, vervaardigd door Bram de Smit, kon worden toegekend.

Museum
Jurylid Frank Terpstra presenteerde alle genomineerde projecten en maakte de winnaar bekend. Door Johan Heegsma werd de prijs overhandigd aan de wethouders de Jong en Veltman en de heer Piet Zantman als vertegenwoordigers van de eigenaar, Gemeente De Fryske Marren en de Lemster gemeenschap. It Gouden Haske krijgt een plaatsje in het Lemster Museum.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!