Herstel schade aan wegen en paden

DFM – Door meer droogte ontstaat er meer schade aan wegen en paden dan voorheen: denk aan het verzakken van bermen en wegen waardoor scheuren in het asfalt ontstaan. Ook in onze gemeente speelt dit probleem, vooral in het veenweidegebied. De komende tijd gaat de gemeente op verschillende locaties met herstelwerkzaamheden aan de slag door de wegen/paden veilig te houden.
Schade door droogte
Na de droge zomer van 2018 is er door De Fryske Marren voor € 50.000,- aan herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De komende tijd gaat de aannemer van start in de week van 18 september.
Voorbeelden waar herstel nodig is zijn is de Koopmanweg en Kempenaersweg in Echten en Echtenerbrug, in Elahuizen, Joure e.d.

Het ophogen van bermen doet de gemeente zoveel mogelijk zelf en momenteel vinden de voorbereidingen hiervoor plaats: “We brengen grond ter plaatse en op de wegen brengen we vakken aan, zodat de aannemer hier medio september kan starten met het herstellen van het asfalt. In overleg met hen geven we prioriteiten van locaties aan”.

Inspectie en vervolg
“Iedere twee jaar vindt er een inspectie van wegen en paden plaats; de inspectie die momenteel nog loopt zit in de afrondende fase. Vooruitlopend op het rapport gaan we een aantal locaties nu alvast herstellen. In de loop van 2019 en 2020 worden de overige locaties hersteld of vervangen. In de kadernota van 2019 is, naast het reguliere onderhoudsbedrag, een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor noodreparaties in verband met de droogte. Dit geld is nu beschikbaar zodat we kunnen starten met de eerste reparaties.
De reden van schade is vaak een combinatie van veengrond, bomen in de berm en een lage waterstand waardoor meer verzakkingen ontstaan. Meer droogte zal als gevolg van klimaatverandering structureel zijn. In het beleidsplan Wegen 2020-2024 houden we hier dan ook rekening mee. Het betekent dat in de toekomst de huidige wegen en paden minder lang meegaan. Bij de aanleg van nieuwe wegen en paden moet worden ingespeeld op de nieuwe klimaatsituatie en de lagere waterstand”.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!