Vragen stellen over ‘Apenbos’ op woensdag 20 maart

LEMMER – Op woensdag 20 maart, tussen 15.30 -16.00 uur, is er de gelegenheid voor inwoners om vragen te stellen over de herinrichting van het Apenbos in Lemmer. Wethouder Jos Boerland zal, op de driesprong in het bos, samen met twee collega’s aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen en het toelichten van de werkzaamheden.

UPDATE / gemeente
Herinrichting ‘Apenbos’ in Lemmer
Het bos aan de Bosruiter/ Brekkenweg in Lemmer, ook wel ‘het Apenbos’ genoemd, gaan we stap voor stap herinrichten. De eerste werkzaamheden zijn in week 11 van start gegaan. We zijn gedurende een langere periode bezig met de realisatie van onderstaande werkzaamheden.

Rooien populieren
Allereerst rooien we 125 populieren die we (helaas) niet kunnen behouden en vrezen we 135 stobben in het bos. Deze populieren zijn namelijk aan het einde van hun levensduur en daardoor erg kwetsbaar. Hierdoor is er sprake van veel takbreuk. Met harde wind vallen nu al grote takken naar beneden. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Niet alle bomen worden gerooid: er blijven ongeveer dertig tot veertig bomen staan. Dit zijn geen populieren en kunnen daarom worden behouden. Later planten we (ruim 100) nieuwe bomen terug in het bos.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid in het openbaar gebied en daarom is besloten om dit werk uit te voeren bij de herinrichting van het bos. Tijdens het rooien houden wij rekening met de aanwezigheid van flora en fauna en doen wij vooraf, maar ook tussentijds, een flora- en faunacontrole. Op die manier wordt voorkomen dat er bomen worden gerooid waar vogels zich hebben genesteld. Tijdens de controle van afgelopen week (11) zijn er geen nesten aangetroffen waarop wordt gebroed. We verwachten dan ook dat het zaagwerk eind week 12 klaar is.

Ruim 100 nieuwe bomen worden teruggeplant
Door het rooien van de bomen zal het middenstuk van het bos een meer open karakter krijgen met een doorzicht van de Brekkenweg naar de Bosruiter. Toch blijft het zeker een bos en zullen we voor de populieren in de plaats in de komende jaren mooie boomsoorten terugplanten. Dit zijn onder andere: walnoot-, tamme kastanje-, wilde appel-, en eikenbomen en iepen. In totaal planten we weer meer dan 100 bomen terug. Daarnaast wordt langs de paden kruidenrijk gras aangelegd.

Aanleggen fietscrossbaan
Vanuit de mienskip kregen wij de vraag of het ook mogelijk is om een kleine fietscrossbaan aan te leggen in het bos, waar jonge kinderen op kunnen fietsen. Hier was draagvlak voor en daarom hebben wij besloten om voor de kleine kinderen dit voorjaar nog een fietscrossbaan aan te leggen.

Voorlopig ontwerp herinrichting bos
Onderaan de tekst op deze pagina vindt u een voorlopige schets van de nieuwe situatie van het ‘Apenbos’. Dit is om u een beeld te geven van het voorlopige ontwerp. Bij het aanleggen van de fietscrossbaan houden wij rekening met omliggende woningen en plaatsen wij de baan niet direct achter de huizen.

Bijgaande EEN SCHETS van de nieuwe situatie van het ‘Apenbos’ en de locatie van de fietscrossbaan.

 

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!