Grijze containers nog maar eens in de 3 weken geleegd

LEMMER –  We moeten in de gemeente De Fryske Marren beter afval scheiden. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders dat de grijze container niet meer eens in de 2, maar in de 3 weken wordt geleegd vanaf april 2022. Daar staat tegenover dat de gft-container (groente, fruit en tuinafval) dan vaker wordt geleegd. Verder moeten de milieuterreinen langer open. Dat zijn de opvallendste punten uit het nieuwe grondstofbeleid van gemeente De Fryske Marren. Deze en andere maatregelen moeten leiden tot minder restafval (of minder grondstoffen) in de verbrandingsoven. Het college van b en w legt in december het nieuwe grondstofbeleid voor aan de gemeenteraad.

Beter scheiden en naar 60 kg

Uit metingen blijkt dat meer dan de helft van het restafval van de 23.000 huishoudens in de gemeente nog prima gebruikt kan worden als grondstof voor recycling. Daarom dus van eens in de 2 weken naar eens in de 3 weken legen. Zodat de grijze container vooral wordt gebruikt voor restafval dat niet op een andere manier kan worden afgevoerd. De gemiddelde inwoner van De Fryske Marren gooit jaarlijks nog 132 kilo restafval weg. Tegelijkertijd heeft het Rijk als doelstelling om na 2025 naar 30 kilo per inwoner van Nederland te gaan. Het college ziet dat dit geen realistische opgave is en wil daarom inzetten op maximaal 60 kilogram per inwoner. Met ongeveer 52 procent aan herbruikbare grondstoffen in het restafval, lijkt dat een realistische doelstelling.

Prikkelen

Wethouder Irona Groeneveld: “We willen onze inwoners wat meer prikkelen om beter te scheiden. Eerder introduceerden we een kleinere grijze container met een lager tarief, dat werkte goed. De volgende stap is om die container minder vaak te legen. Daarmee stimuleren we onze inwoners om kritisch te kijken naar wat in de grijze container belandt en wat beter op zijn plek is in bijvoorbeeld de papiercontainer, de gft-container, een textielbak of op het milieuterrein.”

Gft vaker legen in groeiseizoen en gft containers

Door vaker GFT in te zamelen, met name in de groeiseizoenen, kunnen inwoners makkelijker van hun groenafval af. Ook wil de gemeente bij appartementencomplexen gft-containers plaatsen.

Milieuterreinen langer open

Om het voor de inwoners makkelijker te maken om afval kwijt te raken, worden de openingstijden van de milieuterreinen structureel flink verruimd. Sinds corona zijn de milieuterreinen al ruimer geopend. Deze tijden worden nu nog meer uitgebreid, vooral op de zaterdag. De terreinen in Joure en Lemmer zijn daarmee vijf dagen in de week open. Het nu in aanbouw zijnde kleinere milieuterrein in Balk is en blijft drie dagen in de week geopend.

Voorstel aan de gemeenteraad

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel van het college van b en w tijdens het Petear op 6 december waarbij inwoners in kunnen spreken. Daarna debatteert de raad en neemt het een besluit op 15 december. Het college wil de nieuwe inzameldata en extra openingstijden in laten gaan vanaf april 2022.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!