Gezondheidscentrum Lemsterpark stelt aan u voor: Logopedie Lemmer – NOP

LEMMER -In Gezondheidscentrum Lemsterpark kunnen mensen terecht voor zeer uiteenlopende klachten en bij zeer uiteenlopende gezondheidsexperts. Alleen is dat niet altijd bekend. En ook niet dat zij allemaal onder 1 dak werken en het heel gemakkelijk is om even door te verwijzen naar de “buurman” of “buurvrouw “ die weer een ander gezondheidsprobleem helpt op te lossen. In deze rubriek stellen verschillende disciplines binnen het gezondheidscentrum Lemsterpark zich aan u voor. Een specialist van het gezondheidscentrum beantwoordt bovendien wekelijks een vraag die hij of zij vaak in de praktijk gesteld krijgt. Heeft u ook een vraag, stuur hem op naar de redactie van Lemsternijs op info@lemsternijs.nl.

Logopedie Lemmer – NOP

Logopedie Lemmer – NOP is een allround logopediepraktijk in Lemmer, de Noordoostpolder (Ens, Creil, Rutten en Vollenhove) en Nij Beets. “Ons team bestaat uit Tineke (praktijkhoudster), Petra, Laura, Nynke, Sophie, Geeske en Chantal. Wij bieden cliënt- en hulpvraaggerichte zorg aan (zeer) jonge kinderen, kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij werken op verwijzing van de arts (huisarts, jeugdarts, KNO-arts, tandarts of medisch specialist) en logopedie zit in de basisverzekering (vanaf 18 jaar geldt het eigen risico).”

Wat is logopedie?

Op de vraag wat logopedie eigenlijk is, antwoordt de praktijk:” Wij bieden onderzoek, advies, begeleiding en behandeling op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag & mondmotoriek, eten & drinken, slikken en gehoor. Wij hebben ruime ervaring met de behandeling van articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen, problemen met geheugen/aandacht/auditieve functies, meertaligheid, eet- en drinkproblematiek bij kinderen en volwassenen en stemproblemen bij kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft elke logopedist een eigen specialisatie. Zodat wij aan een brede doelgroep goede zorg kunnen bieden. Deze specialisaties zijn:

 • Logopedie bij neurologische stoornissen (o.a. Parkinson, dementie, afasie)
 • PROMPT; een behandelmethode om (zeer) slecht verstaanbare kinderen te helpen met het uitspreken en gebruiken van klanken
 • Logopedie bij TOS (taalontwikkelingsstoornis)
 • Logopedie bij lees- en spellingsproblemen (o.a. Taal in Blokjes)
 • OMFT; een behandelmethode om afwijkende mondgewoonten zoals slissen, afwijkend slikken en speekselverlies te verbeteren
 • Hodson & Paden en Metaphon; behandelmethoden voor (zeer) slecht verstaanbare (jonge) kinderen.

Een aantal voorbeelden van hulpvragen die in de praktijk worden behandeld:

 • Mijn kind spreekt bepaalde klanken niet goed uit en is niet goed verstaanbaar
 • Ik verslik mij tijdens het eten/drinken
 • Ik heb een spreekberoep en last van mijn stem
 • Mijn kind heeft vaak zijn/haar mond open en slist
 • Mijn kind heeft moeite om mee te komen op school doordat het opdrachten niet goed begrijpt
 • Mijn kind heeft moeite om zijn/haar gedachten te verwoorden en wordt daardoor niet begrepen door anderen
 • Ik stotter/mijn kind stottert
 • Mijn kind heeft moeite om mee te komen in de klas omdat hij/zij zich moeilijk kan concentreren
 • Ik heb een CVA gehad en wil graag beter leren slikken of spreken
 • Ik hoor vaak van andere mensen dat zij mij niet goed verstaan doordat ik binnensmonds of onduidelijk spreek
 • Ik heb moeite om een bepaalde klank goed uit te spreken

Vraag

Mijn kind is 3,5 jaar en spreekt nog erg weinig en ook niet duidelijk. Moeten we wachten tot hij naar school gaat of kunnen we al met logopedie beginnen?
Antwoord: Uit onderzoek is gebleken dat het van groot belang is om zo vroeg mogelijk te starten met begeleiding en behandeling van een kind met een (vermoedelijke) TOS (taalontwikkelingsstoornis), taalachterstand of articulatieproblemen. De taalgevoelige periode ligt in de leeftijd van 0-6 jaar. In deze tijd kan er nog een flinke inhaalslag gemaakt worden en heeft logopedie bij kinderen dus het meeste effect. Hoe langer het kind foute patronen in de taal of articulatie blijft gebruiken, hoe moeilijker het kan zijn om dit op de juiste manier weer aan te leren. Er zijn een aantal signalen voor TOS die je vroegtijdig bij baby’s, peuters en kleuters kan zien. Heb je vragen hierover of een andere vraag over logopedie? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met de praktijk.

Informatie voor verwijzers

Logopedie Lemmer – NOP werkt met een verwijsindicatielijst voor leerkrachten, verwijzers en andere geïnteresseerden waarop heel eenvoudig bekeken kan worden wanneer een kind doorgestuurd kan worden naar logopedie. Maar ook welke hulpvragen Logopedie Lemer – NOP bij jongeren en volwassenen kan behandelen. “Heeft u interesse in het ontvangen van deze verwijsindicatielijst? Neem dan contact op met de praktijk via info@logopedielemmernop.nl.

Logopedie Lemmer – NOP

Locatie Lemmer: Gezondheidscentrum Lemsterpark | Houtsaachmole 9 | 8531 WC Lemmer | (0514) 56 28 72

Locatie Lemmer: OBS De Meerpaal | Schokker 4a | 8531 BW Lemmer | (06) 42 88 54 14

Locatie Lemmer: OBS Tweespan | Betelgeuze 4 | 8531 MV Lemmer | (06) 39 62 51 43

Locatie Ens: Dorpshuis Het Roefje | G.J. Gillotstraat 29 | 8307 BN Ens | (06) 39 62 51 43 / (0514) 56 28 72

Locatie Creil: Kindcentrum Creil per adres SWS Fondali | Graaf Florislaan 18 | 8312 AX Creil | (06) 42 84 91 68

Locatie Vollenhove: OBS De Voorpoort | Groenestraat 36 | 8325 AZ Vollenhove | (06) 39 62 51 43

Locatie Rutten: MFA Het Klavier | Sportweg 52a | 8313 AR Rutten | (06) 39 62 51 43

Locatie Nij Beets: Bjirk 2a | 9245 JD Nij Beets | (06) 42 11 99 70

Meer informatie

E-mail: info@logopedielemmernop.nl

Website: www.logopedielemmernop.nl

Volg ons ook op Facebook voor nieuws en leuke weetjes: https://www.facebook.com/logopedielemmernop

 

 

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!