Gemeente houdt 5,1 miljoen over

MMER  – Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze geeft een overzicht van alle concrete resultaten en de kosten en opbrengsten in 2021. De gemeente heeft in 2021 5,1 miljoen euro overgehouden, zo blijkt. Wethouder van financiën, Jos Boerland: “Het college is trots op wat we de afgelopen jaren hebben neergezet en blij met dit positieve resultaat”.

Hogere uitkering en grondopbrengst

Oorzaken van het positieve saldo zijn vooral een hogere algemene uitkering van het Rijk, meevallende opbrengsten vanuit het grondbedrijf en € 1,4 miljoen minder kosten in het sociaal domein. De hogere opbrengst in het grondbedrijf komt vooral door de hogere verkoopresultaten eind van het jaar in woningbouwplannen en bedrijventerreinen. Er zijn volgens B&W minder kosten gemaakt voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door een dalende lijn in zorgvragen. Er kwamen ook hogere uitkeringen in het kader van de participatiewet. Daarnaast zijn de kosten van onze bedrijfsvoering € 0,7 miljoen lager dan begroot.

Een deel van het positieve resultaat worden doorgeschoven naar 2022. Daarmee worden een aantal beleidsvoornemens alsnog worden uitgevoerd. Het Rijk heeft bijvoorbeeld middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van de kerkenvisie. In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken onder andere vanwege corona. Vandaar het voorstel tot overheveling naar 2022. Het resterende overschot van circa € 3,9 miljoen gaat naar de algemene reserve.

Vergadering op 29 juni

De raad vergadert in het Petear van 29 juni over de jaarstukken 2021, waarna de besluitvorming is gepland voor de raadsvergadering van 13 juli.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!