Geld strand was voor zwembad

Geld schoonmaak strand was altijd al voor zwembad bedoeld

LEMMER – Geld dat zogenaamd bedoeld was om het strand te onderhouden, was in werkelijkheid altijd al bedoeld om zwembad Ny Sudersé van extra financiële middelen te voorzien. Dat is gebleken uit een onderzoek van onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Rekenkamer De Fryske Marren. Dit vooropgezette plan is door de toenmalige wethouder afgesproken met Mondeel Recreatie. Toen er vragen kwamen van de gemeenteraad hielden alle colleges van burgemeester en wethouders vervolgens hun mond over deze afspraak. Terwijl zij allemaal wisten dat deze gemaakt was.
Toen Mondeel Recreatie als tweede opdrachtnemer in beeld kwam nadat de eerste was afgehaakt, stelde dit bedrijf dat de jaarlijkse vergoeding (250.000 euro per jaar gedurende 30 jaar, maar elk jaar oplopend volgens indexatie) te weinig was voor bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad. De gemeente heeft daarop aangeboden jaarlijks nog eens extra 16.000 euro extra te betalen bovenop de jaarlijkse subsidie. Maar dat werd niet zo genoemd, er werd de naam onderhoudsovereenkomst op geplakt. In die overeenkomst staan echter nauwelijks verplichtingen voor het onderhoud van het strand. Het echte strandonderhoud werd namelijk gewoon door de gemeente gedaan EN betaald.
De ‘onderhoudsovereenkomst’ was er dus alleen om de financiering van het zwembad rond te maken en had bijna niets met het onderhoud te maken.

Voor deze constructie werd gekozen omdat de wethouder van toen dacht dat raad anders niet akkoord zou gaan met de verhoging van de jaarlijkse vergoeding voor het zwembad. Op basis van die bijna lege overeenkomst werd Mondeel dan ook betaald. Daarbij komt dat de overeenkomst ook nog eens nooit is ondertekend. Dit zou wel, maar is nooit gebeurd. Latere wethouders gaven aan dat ze zich niet kunnen herinneren waarom de overeenkomst nooit is ondertekend.

Iedereen hield zijn mond

De Rekenkamer geeft dan ook aan dat het college van burgemeester geen openheid van zaken heeft gegeven en daarmee de raad om de tuin heeft geleid. Alle wethouders wisten dat het geld bestemd was als extra krediet, maar iedereen hield zijn mond daarover. ´Hetgeen onder de noemer ‘onderhoudsovereenkomst’ werd vergoed, maar feitelijk daar niet voor was bedoeld, had vanaf het begin onder de aandacht van de raad moeten worden gebracht. Het toenmalige college heeft dat niet aan de raad voorgelegd. Op het moment dat discussie ontstond over de vergoedingen voor het strandonderhoud, had direct openheid van zaken kunnen worden gegeven. Met daarbij een duidelijke uitleg. Dat is in de afgelopen jaren steeds niet voldoende gebeurd waardoor onduidelijkheden onnodig lang zijn blijven bestaan.` Bovendien kreeg Mondeel steeds de zwarte Piet toegespeeld, terwijl er met hem dus gewoon afspraken waren gemaakt.
Het college van B&W geeft wel toe dat ze nu andere keuzes zou hebben gemaakt, maar dat is het dan ook.
Op 30 november zal er over dit punt worden gesproken in het petear van gemeente De Fryske Marren.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!