Geen verkoop meer openhaardhout

Archieffoto Lemsternijs.nl

De afgelopen jaren konden inwoners van onze gemeente zich inschrijven voor hout dat overblijft na het snoeiseizoen.

DFM – De gemeente heeft nu besloten om te stoppen met de verkoop van openhaardhout. Dit vanwege het feit dat het stoken van hout (helaas) schadelijk is voor het milieu en de volksgezondheid. O
ok zijn er de afgelopen tijden veel maatschappelijke bezwaren geuit op het stoken van openhaardhout.-

Schadelijk
De gemeente: “Het stoken van hout is schadelijk voor mensen die in de buurt wonen (zeker in een dichtbebouwd gebied) als voor uzelf als stoker. De rook van een houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoffen, zoals: fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht, niet alleen buiten maar ook in uw eigen huis.
Mensen met een longziekte (astma, COPD, bronchitis), ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door de rook. Zij kunnen benauwd worden, veel hoesten, of krijgen (blijvend) een slechtere longfunctie. Ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen er klachten optreden. Als zij veel rook inademen kunnen de klachten lang aanhouden, ook wanneer het vuur (al) uit is. Daarnaast zijn er ook mensen die (over)last ervaren van de geur van houtrook”.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!