En de sloop gaat van start

Na jaren van verpaupering gaat er volgende week dan echt worden gestart met de sloop.

LEMMER – Na jaren van ellende en een troosteloze toestand gaat de sloop nu dan eindelijk van start aan de Pôlle. Dit schrijft de ontwikkelaar op haar site. In de week van 21 tot en met 25 november wordt gestart. Dit sloopwerk gaat een aantal maanden duren.

Zwanenburg heeft opdracht gegeven aan het Friese sloopbedrijf TN Slopen en Saneren. In de week van 21 t/m 25 november 2022 begint het bedrijf met de sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen. Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, wordt er gestart met de bodemsanering van een deel van de gronden in het plangebied. Daarna volgt de fase van bouwrijp maken van het gebied (aanleg riolering, verharding e.d.). De herontwikkeling wordt in twee fases uitgevoerd.

Fase1

Fase 1 omvat het gebied Zeedijk 10 en omstreken (aan de Rien). In dit gebied worden 28 appartementen gerealiseerd. De appartementen zijn verdeeld over vier woongebouwen. Ze hebben allemaal een oppervlakte van rond de 100 m2. De penthouses hebben bijna het dubbele oppervlakte. In fase 2 komen zowel appartementen als woningen. Meer informatie vind je op de site van de ontwikkelaar. De verkoop start begin 2023, waarna de bouw zal worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Kuin.

Fase 2

Fase 2 betreft de locaties De Pôlle 9a tot en met 15. In dit gebied staan 79 appartementen en 20 grondgebonden woningen op de planning. Voor dit deel van het plangebied heeft de gemeente samen met Zwanenburg een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 18 mei 2022 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens (en na afloop van) deze periode zijn geen reacties ingediend. Daarmee kan de gemeente op korte termijn een ontwerp bestemmingsplan publiceren. Dit betekent dat het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage ligt en een ieder een zogenaamde zienswijze of zienswijzen bij de gemeente kan indienen. Daarna kan de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan vaststellen. Zoals het nu lijkt kan deze vaststelling in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor fase 2 heeft vastgesteld, gaat Zwanenburg dit deelplan verder uitwerken en onderzoeken wanneer fase 2 in verkoop kan.

Namen

De 4 appartementengebouwen dragen de namen Aak, Botter, Praam en Schouw. Afgeleid van de schepen die in de hoogtijdagen van de bedrijvigheid veelvuldig naar de Pôlle voeren voor de aan- en afvoer van materialen.

 

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!