Een sociaal tekort

Dinsdag 15 mei zouden B&W, zoals verwacht, in raadsbreed commissieverband verantwoording afleggen over de gang van zaken betreffende het miljoenentekort op het sociaal domein (WMO, jeugdzorg en Participatiewet). Ondergetekende en fractiegenoot Sake Barelds waren erbij aanwezig.
Wat werd het?
Het college trof, bij monde van wethouder Schouwerwou, geen enkele blaam. Het waren de media die de zaak op een sensationele wijze hadden opgeklopt en inwoners via sociale media hadden aangezet op onfatsoenlijke wijze hun gal te spuwen. B&W hadden de zaak aangegrepen om door middel van een presentatie de politieke oorzaken van alle ellende te verheerlijken en aan te moedigen.
‘De verzorgingsstaat is met pensioen’ en ‘Lang leve de participatiemaatschappij’, dat waren de leuzen waaronder de asociale politiek van meerdere kabinetten en Kamermeerderheden, uitgevoerd door de gemeenten, werd gepropageerd. Ondanks de vaak terechte kritiek van andere partijen op B&W, werd de politieke oorzaak niet ter discussie gesteld. Van de meeste partijen is dat immers ook hun beleid.

De gemeenten, ook onze gemeente, hebben bij het moeten overnemen van rijkstaken met gigantische bezuinigingen te maken gehad. Het was een illusie te denken dat ondanks die bezuinigingen de zorg door middel van ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’, buren/familiehulp en mantelzorg op een aanvaardbaar peil gehouden zou kunnen worden. “De verzorgingsstaat is met pensioen’ betekent immers dat men willens en wetens alle sociale overheidsvoorzieningen af wil breken.
In die zin waren de B&W-woorden ‘wij zijn er nog lang niet, veel betekenend.
Het is helemaal niet zo moeilijk te begrijpen waardoor dat grote tekort ontstaat. Ondanks de grote al doorgevoerde bezuinigingen blijven de aanvragen van inwoners die hulp nodig hebben binnenkomen. Ernstige noodzaak, daarin moet toch in worden voorzien. Dat is ook de zorgplicht van de gemeente.

De kritiek van de partijen – ook de NCPN – dat de raad veel te laat over dat miljoenentekort is ingelicht is terecht. Maar als die kritiek erin ontaardt dat B&W veel te veel aan bijstand, jeugdzorg en WMO aan hulp behoevende inwoners heeft uitgekeerd, dan is dat zeer onterecht. Want die kritiek betekent dat er nog veel meer dan tot nu toe bezuinigd moet worden, dan zijn al boze woorden richting B&W loze woorden geweest. Want dit is de participatiemaatschappij in wording. Een maatschappij, ontdaan van vrijwel alle sociale voorzieningen, waar de meeste raadsleden supporter van zijn.
Het sociaal tekort zit bij de politiek en ook bij de gemeenteraad. Dat gaf de wethouder dan ook de mogelijkheid de bal terug te spelen. De miljoenen waarover nu zoveel te doen is, zijn meer dan terecht uitgegeven.
De rekening moet naar Den Haag, naar Rutte&CO! Weg met die ‘participatiemaatschappij’, waarmee bezuinigd wordt ten behoeve van de rijken en internationale bedrijven en hun aandeelhouders! Voor een sociale samenleving!

Rinze Visser,

Fractievoorzitter NCPN 

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!