Denk mee over ‘De Toekomst van Lemmer’

Lemmer – Op maandag 5 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur wordt er een interactieve bijeenkomst georganiseerd om verder te praten over hoe Lemmer aantrekkelijk blijft voor jong en oud. De avond, die plaatsvindt in de kantine van het Zuyderzee Lyceum, wordt geopend door Janita Tabak, wethouder van de gemeente De Fryske Marren. De aanleiding voor het initiatief is de impact van de veranderende maatschappij. Hoe spelen we in op vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en veranderingen in de zorg.

Inspelen op een veranderde maatschappij

De betrokken organisaties gaan graag in gesprek over de ideeën die de inwoners van Lemmer hebben over de toekomst van hun dorp. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn woongelegenheid voor jongeren, digitale vaardigheid, zelfstandig wonen en (voorbereiden op) vitaal ouder worden. Maar ook het gegeven dat er krapte is op het gebied van zorgpersoneel, of iedereen voorbereid is op het feit dat alles tegenwoordig digitaal gaat en de krapte op de woningmarkt kunnen besproken worden. Daarnaast ook bijvoorbeeld het feit dat het misschien wel steeds belangrijker wordt om elkaar te helpen en naar elkaar om te kijken. Als inwoner kun je aanhaken om in kleinere groepen mee te praten over deze onderwerpen. Iedereen is van harte welkom om ideeën in te brengen, te bespreken waar iemand wakker van ligt of gedachtes te delen. Ook mensen die vooral willen luisteren zijn van harte welkom.

Meer informatie

Deze avond is een vervolg op een bijeenkomst die in januari werd gehouden en is een samenwerking tussen Gemeente De Fryske Marren, Huisartsen Lemmer, Sociaal Werk De Kear, Zorggroep Hof en Hiem, woningcorporatie Dynhus, GGD Fryslân en Bibliotheken Mar en Fean. Meer informatie over de bijeenkomst heeft Wytse Wierda, buurtwerker van Sociaal Werk de Kear via w.wierda@sociaalwerkdekear.nl of 0630697408.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!