De Haan woord ontnomen over centrumvisie Lemmer

LEMMER – Moet de centrumvisie voor Lemmer niet weer eens opnieuw onder de loep genomen worden door de gemeenteraad. Dat vroeg Wietze de Haan van de PvdA zich tijdens de laatste raadsvergadering af en hij diende daarvoor een motie in. Zijn eigen partij, de ChristenUnie, de Burgerpartij, de NCPN en GroenLinks waren dat met hem eens, de partijen met een wethouder in de raad niet. Daardoor haalde het voorstel het niet.
Eerder werd al duidelijk dat de gemeente is teruggefloten door rechtbank toen de Lidl wilde verhuizen en uitbreiden aan de Polle 14 en 15. B&W zei toen dat dit niet mocht. De Lidl toog naar de rechtbank en kreeg gelijk. De gemeente had voor deze afwijzing een verkeerde en veel te korte regeling gebruikt. Bovendien heeft de raad daar geen uitspraak over gedaan en dat had wel gemoeten.
De PvdA vond daarom dat de hele invulling van het centrum maar eens onder ogen van de gemeenteraad moest komen. Wethouder Veltman reageerde daarop geïrriteerd dat zulke initiatieven maar van onderaf moeten komen, dus van de ondernemers zelf. De burgemeester was nog geïrriteerder toen De Haan nogmaals aangaf dat de gemeenteraad eerder had moeten besluiten over die centrumvisie en dit niet alleen door B&W besloten had moeten worden. Hij ontnam De Haan daarop het woord met de opmerking dat hij dit nu al een paar keer had gezegd.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!