De beweegbare palen: zo werken ze

LEMMER – Om de Kortestreek  in de weekenden autoluw te maken, zijn onlangs beweegbare palen geplaatst op de Gedempte Gracht en de Schoolstraat. Maar het loopt allemaal niet helemaal zoals het zou moeten. De gemeente legt daarom uit hoe het werkt:”Als mensen aan komen rijden, staat de paal in principe omhoog en het verkeerslicht op rood. Als iemand voor de paal staat en hij gaat niet omlaag, dan is het belangrijk om nog iets verder door te rijden. Op een gegeven moment gaat de paal echt omlaag. En als het verkeerslicht op groen staat, kan men doorrijden. Het is dus van belang om het verkeerslicht goed in de gaten te houden.”

De weekendafsluiting geldt vanaf zaterdagen 17:00 uur en in de zomermaanden (juni tot en met september) op zaterdagen vanaf 12:00 uur. De afsluiting vindt volautomatisch plaats met beweegbare palen. De afsluiting duurt tot maandagochtenden 07:00 uur. Automobilisten kunnen tijdens de afsluiting de Kortestreek nog wel verlaten.

Niet tegen de rijrichting inrijden op de Kortestreek
Om er voor te zorgen dat niet tegen de rijrichting ingereden wordt op de Kortestreek is aan het eind van de Kortestreek, dus aan de kant van de Flevostraat, ook een beweegbare paal geplaatst. Deze paal is geplaatst om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer tegen de verplichte rijrichting de Kortestreek in rijdt. Verkeer dat wel in de goede rijrichting rijdt, dus in de richting van de Flevostraat, krijgt letterlijk groen licht. Zodra de paal dicht genoeg is genaderd, zakt de paal in de grond en springt het licht op groen. De automobilist kan dan zonder problemen de Kortestreek verlaten.”

Borden met uitleg
Dat het allemaal wel wennen is, bleek de eerste dagen na Koningsdag. Een aantal automobilisten reed de Kortestreek in. Maar bij het zien van de beweegbare paal en het verkeerslicht keerden ze om of reden ze achteruit. Dit leidde tot verkeersonveilige situaties. Het systeem werkte wel, maar de automobilisten reden niet ver genoeg door. Kennelijk was nog niet voor iedereen duidelijk dat men tot vlak voor de paal door moest rijden. Om onduidelijkheden te voorkomen, gaat de gemeente op korte termijn borden plaatsen met tekst en uitleg. Na plaatsing van deze borden zal de paal bij de Flevostraat weer de hele week omhoog staan. Tot die tijd staat de paal alleen in het weekend omhoog.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!