De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) DFM zoekt enthousiaste, betrokken en nieuwsgierige inwoners

DFM – De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van gemeente De Fryske Marren zoekt

enthousiaste, betrokken en nieuwsgierige inwoners

die als lid van deze onafhankelijke adviesraad mee willen denken en praten over het gemeentelijk beleid op het vlak van het sociaal domein en dus iets willen betekenen voor de inwoners van gemeente De Fryske Marren.

Over het sociaal domein

Het sociaal domein kent 3 aandachtsvelden: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.
De belangrijkste taak van de ASD is om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over beleid dat de gemeente ontwikkelt op deze 3 aandachtsvelden. Daarnaast wordt ook advies gegeven op terreinen die hiermee raakvlakken hebben. De ASD vergadert 1 x per maand op een woensdagavond in het gemeentehuis te Joure.

De ASD telt maximaal vijftien leden en bestaat uit twee werkgroepen, Wmo/Jeugd en Participatie, en heeft een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een onafhankelijke voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Ook wordt de ASD ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Gezocht ASD leden met passie voor sociaal domein

Op dit moment zijn er, door het aflopen van zittingstermijnen, vacatures. Op grond van persoonlijke interesse, deskundigheid en ruimte binnen de werkgroepen, zoekt de ASD leden met passie voor het sociaal domein en die wonen in gemeente De Fryske Marren. Gezien het vertrek van de secretaris zoeken wij ook iemand met specifieke affiniteit voor deze functie.

De samenstelling van de ASD moet een afspiegeling zijn van de inwoners van gemeente De Fryske Marren. Iedereen kan dus lid worden maar gezien de samenstelling nodigen wij met name ook ervaringsdeskundigen met Wmo-, Jeugdzorg-, Participatie – en/of inburgerings- achtergrond uit te reageren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bedragen ongeveer vier uur gemiddeld per week.

Meer weten?

Wil je meer weten dan kun je informatie over deze vacatures en faciliteiten die geboden worden, vinden op de website van de ASD De Fryske Marren. Ook is het mogelijk een vergadering van de ASD bij te wonen (deze zijn openbaar). De data en informatie/profiel zijn terug te vinden op www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl of op facebook: Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren.

Ben je geïnteresseerd en denk je dat je in het profiel past dan kun je jouw brief binnen 2 weken na verschijnen van deze advertentie te mailen naar info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl
De selectie gesprekken zullen in oktober/november plaatsvinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je bellen met Henk Laros, voorzitter ASD, tel.nr +31642616438 of 0513431479.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!