Concept Woonvisie De Fryske Marren ter inzage

DFM – Tot en met donderdag 3 januari 2019 ligt de Concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 tot 2023 ter inzage. U kunt tijdens die periode uw mening geven.

Waar gaat de Woonvisie over?
In de concept Woonvisie beschrijft gemeente het beleid op het gebied van wonen voor de periode 2019 tot 2023. De woonvisie vormt de basis voor onder andere de woningbouwontwikkeling in de gemeente en voor samenwerkingsafspraken op het terrein van het wonen, zoals de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.
De concept woonvisie gaat over de kwaliteit van het wonen. De Fryske Marren kent een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Dit maakt het aantrekkelijk om in De Fryske Marren te wonen. Om die kwaliteit te behouden en te versterken staan er grote uitdagingen op stapel. De omslag naar een duurzame woningvoorraad, de transitie in de zorg en demografische veranderingen in onze bevolking zijn lange termijn opgaven. Het zijn ontwikkelingen die de komende decennia een grote inspanning vragen. In de visie doet de gemeente een beroep op alle partijen en inwoners om aan deze inspanning inhoud te geven.

Inzage
Vanaf 7 december
in Lemmer bij het servicepunt (Vissersburen 88).
Bijgaand het Concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 tot 2023

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!