Campinggasten voelen zich overvallen

LEMMER – Het bestuur Us Lemster plakje van de camping aan de Plattedijk heeft met een brief aangegeven dat ze wil dat de brainstormsessie over de toekomst van de camping wordt verplaatst naar het kampeerseizoen. De gemeente wilde dit eind februari doen. Duitse gasten hebben de uitnodiging nog niet eens gekregen en er is bovendien meer voorbereidingstijd nodig vinden zij. Ook zijn ze van mening dat De Fryske Marren al lang gekozen hebben voor wat ze wil en dat het voortbestaan van de camping wordt bedreigd.

´Om een realistisch beeld te krijgen is het van belang dat er een goede vertegenwoordiging van de campinggasten aanwezig kan zijn. Zoals de gemeente zelf aangeeft in haar schrijven van 4 december 2019 zijn de meeste campinggasten afkomstig uit Duitsland,´ zegt het bestuur in een brief aan het college van B&W. De brief van de gemeente is door de Duitse gasten op 10 februari nog niet ontvangen en daarom vindt het bestuur dat het te kort dag is om zaken goed te kunnen organiseren en zich in te lezen. Ook wil ze meer informatie verzamelen.
´Als u daadwerkelijk de mening van de campinggasten wenst te horen en een representatief beeld wenst te krijgen, dan moet de brainstormbijeenkomst verplaatst worden. Wij verzoeken u dan ook bij deze om de geplande bijeenkomst van zaterdag 29 februari 2020 te verplaatsen naar een datum die binnen het campingseizoen valt.´
Verder is het bestuur verbaasd dat bij de eerste gelegenheid om over de toekomst van de camping in gesprek te gaan, geen ambtenaren of een wethouder aanwezig is. ´Tot op heden is er richting de campinggasten per brief nog maar twee keer minimaal een bericht geweest. Deze berichtgeving kwam niet op ons over als een urgentie voor het ondernemen van acties omtrent de camping.´
Ook vinden de campinggasten dat ze veel te weinig informatie hebben gekregen in een brief van 5 februari. Zij geven aan dat de gemeente al lang allerlei informatie heeft verzameld vanuit het Plan van Aanpak. Dat Plan van Aanpak kreeg het bestuur niet van de gemeente, maar heeft ze via via verkregen. Dit terwijl de gemeente had aangegeven dat de toeristen voortdurend op de hoogte zouden worden gehouden. De bestuursleden willen dan ook dat de campinggasten al die informatie nog krijgen toegestuurd.
Verder denkt het bestuur dat de gemeente haar mening al lang klaar heeft en helemaal niet open staat voor andere mogelijkheden. Dit omdat ze eerder al heeft aangegeven dat het runnen van een camping geen gemeentelijke taak is. Zij gaan er daarom vanuit dat het adviesbureau niet de mogelijkheid heeft om alle opties te onderzoeken. Volgens hen staat daardoor het voortbestaan van de camping op losse schroeven. Het bestuur wil nu eerst een gesprek met de gemeente en het adviesbureau.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!