Campinggasten mogen meedenken toekomst camping

LEMMER – Gemeente de Fryske Marren doet onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke camping in Lemmer. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door recreatieadviesbureau Van der Reest en de gemeente heeft in een brief aan de gasten aangegeven dat de campingbewoners ook mee mogen denken.
De camping voldoet volgens de gemeente nog net aan de veiligheid- en brandeisen door een aantal nog niet zo lang geleden getroffen maatregelen. Maar dat is in de toekomst niet het geval. Voor de langere termijn zijn er meer maatregelen nodig om de camping open te houden, stelt ze. Zo is bijvoorbeeld de ruimte tussen de standplaatsen te klein.
De gemeente ziet verschillende toekomstmogelijkheden.
Eén daarvan is herinrichting van het hele gebied. Een andere – die niet in de brief wordt genoemd – is de verkoop van de camping. ´Maar het is ook goed om te kijken naar de behoefte van de gebruikers, ontwikkelingen in de markt, omgeving en kosten, stelt de gemeente in de brief. Met onder andere die gegevens wordt een toekomstvisie gemaakt.
Volgens de gemeente staat daarbij nog alles open, omdat ze eerst de voor- en nadelen van de verschillende scenario´s en mogelijkheden op een rijtje wil zetten.

Uitnodiging
De campingbewoners zijn uitgenodigd voor een brainstormsessie op zaterdag 29 februari van 13.00 -15.30 uur in de kantine van de camping. De bespreking wordt gevoerd door het onderzoekbureau en gemeente en beheerder zijn daar niet bij.

De NCPN heeft eerder in januari al vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de camping.
Zo schreef de gemeente dat er geen Lemster meer op de camping staat, terwijl hij is gemaakt voor minder draagkrachtigen uit Lemmer en de omgeving. Volgens de NCPN is dat totaal onjuist en bedoeld om de camping zo snel mogelijk weg te krijgen. ´Want daarmee voldoet hij niet meer aan de doelstelling dus het is heel makkelijk om hem dan weg te doen.´ Visser vond de hele benadering te raar voor woorden. ´Het is toch van de zotte om te bedenken dat de toeristen die men wil aantrekken uit de eigen woonplaats komen. Hadden we niet Verenigingen van Vreemdelingenverkeer (VVV’s)? En dat de camping een sociale voorziening zou zijn is nog denigrerend ook.´ Visser vroeg daarom B&W de historie die de gemeente had bedacht te herschrijven en er een waarheidsgetrouwe versie voor in de plaats te schrijven. De NCPN gaf al eerder ook aan privatisering van de camping een slecht idee te vinden. ´Dat de campinggasten nu mee mochten denken, vindt hij een wassen neus. ´Wat heeft dat voor zin als het beëindigen van deze camping voor het gemeentebestuur al vaststaat.
Per 1 november valt het officieel besluit. Wat valt er, buiten het uiten van ongenoegen, nog te bepraten?
Het zou een schande zijn als deze camping de poort sluit waardoor vele recreanten die Lemmer een goed hart toedragen, en er ook hun boodschappen doen, het veld moeten ruimen.´

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!