Bureau Kwalitas nu ook bewindvoerder

Het team van Bureau Kwalitas

LEMMER – Sinds een kleine 25 jaar houdt Bureau Kwalitas uit Lemmer zich bezig met de fiscale en financiële belangenbehartiging van zorggebruikers. Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting worden de gemaakte zorgkosten zorgvuldig beoordeeld. Die aangifte wordt vervolgens fiscaal zo gunstig mogelijk opgesteld.
Ook houdt Bureau Kwalitas nauwlettend in de gaten of de klant wel het juiste bedrag aan toeslag krijgt. En of de maandelijkse eigen bijdrage CAK voor de afname van de zorg wel klopt. Is dat niet het geval, dan wordt er actie ondernomen richting Belastingdienst en CAK. Maar ook de periodieke rekening en verantwoording aan de rechtbank kan verzorgd worden.

Steeds vaker kreeg Bureau Kwalitas van klanten het verzoek om tot bewindvoerder benoemd te worden; om ‘het gehele financiële traject’ over te nemen dus. Inmiddels kan dat, want de rechtbank heeft onlangs de benodigde vergunning verleend. ‘Met bewindvoering kunnen we onze klanten nog meer financiële en fiscale zorgen uit handen nemen’, zegt Pieter Hoekstra van Bureau Kwalitas. Hij vervolgt: ‘Door toenemende regelgeving en controle door de rechtbank zien steeds meer mensen ervan af om zelf de bewindvoering of curatele ter hand te nemen. Bureau Kwalitas kan dan uitkomst bieden. We voorzien daarmee duidelijk in een behoefte.’

Bureau Kwalitas is bereikbaar op telefoonnummer 0514-569 717 of via de mail op bureau@kwalitas.nl
U kunt ook een kijkje nemen op www.kwalitas.nl

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!