Bobs beweegredenen – Update corona virus

Nieuwe maatregelen – Een ruime week geleden was het beleid van onze beroepsvereniging gericht op het ontlasten van de huisarts. Deze week is daar nog niet veel aan veranderd. Bij spier- en gewrichtsklachten kunt u nog altijd terecht bij de fysiotherapeut.
Het volgende is echter aangescherpt:
1. Eerst wordt telefonisch bepaald hoe de intake zal plaatsvinden. De eerste keus zal in de meeste gevallen zijn dat dit gebeurt via beeldbellen / zorg-op-afstand;
2. Indien een fysiek contactmoment noodzakelijk is, wordt er grondig gekeken naar de mogelijkheden hiervoor zonder dat de veiligheid in het geding komt. Dit gebeurt mogelijk samen met een arts of specialist.
Dit is natuurlijk even wennen.
De fysiotherapeut staat bekend om zijn persoonlijke, lijfelijke aanpak. Daarom schets ik graag kort even hoe een intake op afstand ongeveer gaat.
Uw vragen
Tijdens het gesprek proberen wij uw hulpvraag duidelijk te krijgen, zoals:
1. Wat heb ik?
2. Hoelang gaat dit duren?
3. Wat kan ik doen?
4. Wat is de oorzaak?
5. Wat zijn de gevolgen voor mij(n bezigheden)?
6. Hoe bouw ik aan herstel?

Onze werkdiagnose
Om voor u het antwoord op uw specifieke hulpvraag te geven zullen wij een werkdiagnose proberen te maken. Dat lijkt misschien wat raar via zorg op afstand en het is ook wel even wennen om dat zo intensief te doen. Toch is dat verrassend goed mogelijk.
Veel klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, spieren en gewrichten herken je namelijk vaak al aan het verhaal dat iemand vertelt. Door te vragen naar specifieke aspecten van uw klacht, proberen we een patroon te herkennen, waarop wij gericht advies en oefeningen kunnen geven. Kortom we kunnen met behulp van deze werkdiagnose gewoon een behandelplan opstellen.
Evalueren
Natuurlijk onderhouden wij het contact, zoals we dat normaal ook doen in een behandeling. Immers het behandelplan moet wel effectief zijn. Daarom zullen we contactmoment plannen om te evalueren. Daarbij kijken we of, hoe de klacht verandert. We kunnen de oefeningen en adviezen aanpassen aan de behoefte en situatie van dat moment, en u kunt de vragen stellen die u nog heeft.
Ook dit consult zal indien mogelijk op afstand plaatsvinden.
Wat als ik toch een fysieke afspraak nodig heb?
Dat kan alleen als u strikt de maatregelen van het RIVM hebt opgevolgd (zie www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).
Wij zullen namelijk een inschatting moeten maken van de risico’s.
1. Is er een verhoogd risico op besmetting voor de patiënt?
2. Is er een verhoogd risico op ernstige gevolgen bij besmetting van de patiënt?
3. Is er een verhoogd risico van besmetting door de patiënt?
4. Welke beschermende maatregelen moeten genomen worden?

Het kan zijn dat wij hiervoor contact op moeten nemen met de huisarts of verwijzend specialist. Het is onze intentie als fysiotherapeuten om de belasting op huisartsen van dit soort advies gesprekken naar ons zo laag mogelijk te houden. Mocht u een verwijzing krijgen van een huisarts of specialist, dan is het dus van belang dat u dit in dat gesprek reeds met de arts bespreekt.
Wanneer u de praktijk binnen komt, volg dan de instructies van de praktijk op.
Als u specifiek vragen heeft over deze beweegreden, kunt u contact opnemen via www.kruithoffysio.nl of mail naar info@kruithoffysio.nl

Bob Vermeeren–de Groot,
fysio- en manueel therapeut bij Kruithof Fysio

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!