Bijna alle gemeentelijke belastingen en leges stijgen in 2023

LEMMER – In de programmabegroting 2023 zijn de verhogingen voor de gemeentelijke belastingen opgenomen. Bijna alle tarieven stijgen.

OZB

De Wet Onroerende Zaak belastingen (WOZ) gaan flink omhoog voor woningen. Gemiddeld wordt die waarde zo’n 15,5% hoger. Dat betekent dat een woning die vorig jaar nog 272.000 euro waard was, nu wordt geschat op 314.000 euro. Bedrijfsobjecten stijgen minder hard in waarde. Een pand dat vorig jaar 179.000 euro waard was, staat in 2023 voor 180.000 euro. Dat is een stijging van 0,5%. Procentueel gaan eigenaren van woningen overigens minder betalen, namelijk 14,7%. Dat betekent niet dat de rekening lager wordt; de OZB wordt berekend op basis van de waarde van de woning.  Eigenaren van niet-woningen en gebruikers van niet-woningen gaan procentueel wel meer betalen, namelijk 0,5%.

Ook de forensenbelasting daalt procentueel met 13,9 procent, maar die is dan wel weer gebaseerd op de WOZ waarde van de woning waar iemand in woont.

Rioolheffing

 • De rioolheffing tot 200m3 waterafvoer gaat voor 1 persoon van 123 euro naar 125 euro.
 • Gebruik door meerdere personen was 210 euro en wordt 214 euro.
 • Bij recreatief gebruik van woningen gaat de rioolheffing ook van 123 naar 125 euro.
 • Voor het recreatief gebruik van roerende zaken gaat het tarief van 57 naar 58 euro. Voor bedrijfsmatig gebruikt gaat de heffing van 117 naar 119 euro.
 • Het gebruik van een voorziening voor afvoer hemelwater gaat van € 57,00 naar € 58,00.
 • Voor 100 m3 (extra eenheid) waterafvoer werd in 202 € 90,00 berekend en dat wordt in 2023 € 92,00.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

 • Een container van 180 liter voor restafval + 240 liter GFT-afval kostte in 2022 € 219,00 en gaat in 2023 naar € 226,00.
 • Voor een container van 240 liter voor restafval + 240 liter GFT-afval was het tarief € 282,00. Dit gaat in 2023 met 8 euro omhoog en wordt € 290,00.
 • Een ondergrondse afvalvoorziening of collectief gebruik containers kostte in 2022 € 219,00 en gaat in 2023 naar € 226,00.
 • Een extra container van 240 liter GFT-afval kostte € 66,00 en gaat in 2023 naar € 68,00.,
 • Voor een extra container van 180 liter restafval moest in 2022 € 129,00 betaald worden en in € 133,00.
 • Een extra container van 240 liter restafval kostte in 2022 € 186,00 en in 2023 € 192,00.
 • Ook de reinigingsrechten (exclusief btw) gaan omhoog: van € 240,00 in 2022 naar € 247,00 in 2023.

Precariorechten

Precariorecht/belastingen per m2 terras gemeentegrond blijft gelijk. Dat blijft 27,50 euro per m2 meter terras.

Leges

 • Het voltrekken van een huwelijk, gaat vanaf € 135,00 in 2022 naar € 137,00 in 2023. Er zijn veel varianten in deze dus dit zijn de vanaf leges.
 • De afgifte van een paspoort, kostte in 2022 vanaf € 76,25  en dat wordt in 2023 € 77,50.
 • De afgifte  van een Nederlands identiteitskaart kostte in 2022, vanaf € 37,00 en dat wordt in 2023 vanaf € 37,50.
 • De afgifte van een rijbewijs, was in 2022 vanaf € 41,50 en dat is in 2023 € 42,00.
 • Een omgevingsvergunning, vooroverleg was in 2022 € 156,10 en dat wordt in 2023 € 159,00.
 • Een omgevingsvergunning, bouwsom van € 170.000 (excl. welstand) was in 2022 € 3.471,00 en gaat in 2023 naar € 3.536,00.

Begraven

 • Een graf voor 40 jaar kostte in 2022 € 2.365,00 en dat wordt in 2023 € 2.409,00 1,8%
 • Het begraven van een persoon van 12 jaar of ouder  was in 2022€ 1.167,50 en dat wordt € 1.189,00.

De gemeenteraad vergadert nog wel over de programmabegroting 2023.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!