Beslissing invulling BK-Plein weken later

LEMMER – De beslissing over de invulling van het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer zal door de gemeente later worden genomen dan gepland. Het gaat daarbij om de aanvraag voor de vergunning van de 5 winkelruimtes en zes appartementen daarboven.
Op 20 december 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De gemeente moet nu uiterlijk 8 april 2020 beslissen of ze het plan goedkeurt.
Wie vindt dat de gemeente had moeten opschieten met deze beslissing, heeft pech.
Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!