AED’s: “niet in takenpakket gemeente”

LEMMER – Hoe zit het met het bekostigen van de levensreddende AED’s was de vraag van de politiek onlangs. Deze apparaten die hartmassage geven bij een hartstilstand werden 10 jaar geleden met subsidie van de toenmalige gemeente geplaatst. Onderhoud kwam voor rekening van dorpsbelang. Maar waarom draait het ene dorp zelf op voor de kosten en wordt het in het andere betaald door de gemeente vragen politieke partijen zich af.

Behoort niet tot takenpakket

Het antwoord van burgemeester en wethouders luidt dat deze belangrijke apparaten niet tot het takenpakket van de gemeente behoren. In de 3 voormalige gemeenten konden sport-, wijk, dorpsverenigingen en andere nonprofit organisaties wel subsidie krijgen om zo’n apparaat aan te schaffen en kregen maximaal 10 vrijwilligers een training. Maar in voormalige Skarsterlân werden de verenigingen en stichtingen daarna zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de herhalingstrainingen. In Lemsterland en Gaasterlân-Sleat vergoedde de gemeente nog wel steeds het onderhoud en de trainingen. Toen de nieuwe gemeente werd gevormd, moesten alle regels hetzelfde worden en door de bezuinigingen van 2015 besloot de gemeenteraad geen geld meer beschikbaar te stellen voor de AED’s. Vanaf 2015 kreeg dus niemand in voormalige Lemsterland en voormalige Gaasterlân-Sleat meer een cent om een nieuw apparaat aan te schaffen of onderhoud of training uit te betalen.

Eigenaar bepaalt en betaalt

Het betekent concreet dat de eigenaar van een gebouw bepaalt of er een AED aan het pand komt te hangen. Die eigenaar is dan verantwoordelijk voor de kosten van aanschaf, onderhoud, vervanging en trainingskosten. Plaatselijke Belangen krijgen jaarlijks van de gemeente de zogenaamde inwonersbijdrage uit het kernenbudget. Die zouden ze kunnen gebruiken voor de kosten van hun AED. Probleem is echter dat Lemmer niet zo’n Plaatselijk Belang heeft. Sommige verenigingen verrekenen de kosten van het apparaat in hun contributie. En soms vergoeden zorgverzekeraars en/of ambulancediensten de kosten om een gebruikte AED daarna weer opnieuw gebruiksklaar te maken.

Wel 24 gemeentelijke AED’s

Als eigenaar van gemeentelijke gebouwen beslist de gemeente of er aan een gemeentelijke gebouw een AED komt en is dan verantwoordelijk voor alle kosten van die AED. Bij de start van de heringedeelde gemeente DFM waren er 13 gemeentelijke AED’s. Een paar jaar geleden zijn er (na een kadernota-aanvraag) 11 bijgekomen. Deze 11 zijn over de gemeente verdeeld, rekening houdend met de AED’s (van bedrijven, verenigingen, enz.) die al in de dorpen aanwezig waren, om voor een zo goed mogelijke spreiding van AED’s over de hele gemeente te zorgen.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!