Adviesraad Sociaal Domein zoekt enthousiaste, betrokken en nieuwsgierige inwoners

LEMMER – De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van gemeente De Fryske Marren zoekt per januari 2023:

enthousiaste, betrokken en nieuwsgierige inwoners

die als lid van deze onafhankelijke adviesraad mee willen denken en praten over het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociaal domein en dus iets willen betekenen voor de inwoners van gemeente De Fryske Marren.

Adviesraad Sociaal Domein

Het sociaal domein kent 3 aandachtsvelden: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Kerntaak van de ASD is het zowel gevraagd als ongevraagd advies geven over beleid dat de gemeente ontwikkelt op deze 3 kerndomeinen. Daarnaast wordt ook advies gegeven op terreinen die hiermee raakvlakken hebben. De ASD vergadert 1 x per maand op een woensdagavond in het gemeentehuis te Joure. De ASD telt maximaal vijftien leden en bestaat uit twee werkgroepen, Wmo/Jeugd en Participatie, en heeft een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een onafhankelijke voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Ook wordt de ASD ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Begin 2023 ontstaan door het aflopen van zittingstermijnen vacatures. Op grond van persoonlijke interesse, deskundigheid en ruimte binnen de werkgroepen, zoekt de ASD leden met passie voor het sociaal domein die in gemeente De Fryske Marren wonen. De werkzaamheden bedragen gemiddeld ongeveer vier uur per week.

Meer weten?

Wil je meer weten dan kun je informatie over deze vacatures en faciliteiten die geboden worden, vinden op de website van de ASD De Fryske Marren.  Ook is het mogelijk een (openbare) vergadering van de ASD bij te wonen. De data en informatie/profiel zijn terug te vinden op www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl of op Facebook: Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren.

Interesse en solliciteren

Ben je geïnteresseerd en denk je dat je in het profiel past dan kun je jouw brief binnen 2 weken na verschijnen van deze advertentie mailen naar info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl.

De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 10 tot 15 oktober plaatsvinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je bellen met Henk Laros, voorzitter ASD, tel.nr +31642616438 of 0513431479.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!