Aanvraag locatie carbidschieten

DFM – Wil  je carbidschieten op 31 december. Dan kun je vanaf 1 oktober toestemming voor het gebruik van een locatie aanvragen.
Het aanvragen kan tot en met 1 november op www.defryskemarren.nl/carbid

Waar moet je rekening mee houden
Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen moet je je aan de volgende regels houden:

  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter
  • er mag alleen geschoten worden op oudejaarsdag tussen 10.00 en 17.00 uur
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing
Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!