Aanvraag carbidschieten voor november

Johanna fotografie

DFM – Wil je carbidschieten op 31 december? Dan kun je vanaf nu toestemming aanvragen voor het gebruik van een locatie.
Dit kan tot 1 november 2019 via www.defryskemarren.nl/carbid
Je ontvangt uiterlijk 15 november de beoordeling van de gemeente.
De legeskosten bij toekenning zijn € 50.

Waar moet je rekening mee houden?

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom
  • van de locatie wordt een foto/uitdraai google earth of google maps meegestuurd
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing

Lees alle regels
In juli dit jaar heeft burgemeester Fred Feenstra gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in de gemeente vastgesteld.
Lees alle regels in de nadere voorschriften carbid schieten.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!