660.000 euro tegemoetkoming corona is veel te weinig

DFM – Gemeente De Fryske Marren krijgt van de overheid tot 1 juni 660.000 euro extra als tegemoetkoming voor de coronamaatregelen. Dit geldt stort ze eerst in de pot van de algemene reserves. Ze stelt tevens dat het compensatiepakket tot 1 juni 2020 volstrekt onvoldoende is voor de verwachte coronakosten van de gemeente. Deze kosten zijn al op 1 juli vastgesteld in de crisisnota voorjaar 2020.

Deze 660.000 euro is deel van het eerste pakket aan compensatieregelingen. Het geld is bestemd voor lokale culturele voorzieningen, inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg, inhaalzorg en meerkosten WMO 2015, toeristenbelasting en parkeerbelasting, voorschoolse opvang peuters, participatie (WSW), maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
Declaraties die instellingen kunnen indienden bij het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening vallen niet onder deze regeling. Ook is de verdeling van de compensatieregeling voor kwijtschelden huur aan sportverenigingen (90 miljoen, 1 maart t/m 1 juni 2020) nog niet bekend. De inkomensvoorziening en uitvoeringskosten van de zgn. TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) valt ook niet onder deze pot. Daar is een specifieke uitkering voor.
De gemeente heeft wel al aangegeven dat ze in aanmerking wil komen voor een tweede pakket aan compensatieregelingen. Dat gaat lopen vanaf 1 juni.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!