30 november Ledenvergadering “Helpt Elkander”

LEMMER – LET OP: GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD
IVM CORONA-MAATREGELEN!

Op dinsdag 30 november is er een Algemene Ledenvergadering van uitvaartvereniging “Helpt Elkander” Lemmer in gebouw “Us Haven”, Lijnbaan 7 te Lemmer, aanvang 16.00 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Herdenking overledenen 2020.
4. Notulen Alg. Ledenvergadering 6 oktober 2020.
5. Jaarverslag 2020.
6. Financieel verslag 2020.
7. Bestuursverkiezing.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Het bestuur.
Uiteraard houden wij ons bij deze vergadering aan de richtlijnen van het RIVM voor wat betreft het coronavirus.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!