LEMMER – De peuters van peuterspeelzaal Doomijn kinderopvang in Lemmer zijn verrast met een bezoekje van Wethouder Frans Veltman die hen een mooi verhaal in het Fries heeft voorgelezen.
Wethouder van onderwijs en peuterspeelzalen, Frans Veltman, wil graag regelmatig op bezoek bij “zijn” organisaties.
Vorig jaar is hij op bezoek geweest bij een aantal basisscholen, dit jaar zijn de peuterspeelzalen aan de beurt waaronder PSZ Tramdyk. PSZ Tramdyk is sinds dit schooljaar, eind augustus 2016, in de school CBS de Arke gehuisvest.
Voor Veltman was het een fijne gelegenheid om op de werkvloer te zien wat er reilt en zeilt, want daar gebeurt het tenslotte.
Ook een uitgelezen kans om de wethouder te vragen een verhaaltje voor te lezen in het Fries omdat PSZ Tramdyk net gestart is met een certificeringstraject om een tweetalig PSZ te worden.
Na het voorlezen was er ook nog tijd voor een leuk gesprek tussen de wethouder en de peuters.
Naast het bezoek aan de peuters en de pedagogisch medewerkers in de groep is er in een informele setting met de wethouder gepraat over de huidige en toekomstige samenwerking tussen de school de Arke en Doomijn kinderopvang.
Er zijn mooie plannen waarin school en kinderopvang steeds meer gaan samenwerken met het uiteindelijk doel een Integraal Kindcentrum (IKC) te gaan vormen.
Waar kinderen van 0 t/m 12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren. Een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan.